Fit Fun Family

Gibanje povezujemo z zdravim načinom življenja, zato je bistvenega pomena, da so otroci skupaj s starši aktivni skozi celotno življenje.

 

PROGRAM SE TRENUTNO NE IZVAJA. ZBIRAMO PRIJAVE.

Vadba je namenjena staršu in otroku, da preko gibanja ter različnih iger vzpostavita vez zaupanja, sodelovanja in na zabaven način preživita kakovosten čas skupaj.

Otrok prevzema navade, stališča in vrednote staršev, zato je ukvarjanje s športom znotraj družine zelo pomembno za njegovo nadaljnjo športno dejavnost in sprejemanje športa kot vrednote.

Otroci z gibanjem in raziskovanjem spoznavajo svet okoli sebe. Odkrivajo svoje telo in preizkušajo, kaj zmore. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja. Z gibanjem otrok razvija tudi občutek za ritem in hitrost ter dojema prostor in čas.